Tag: biểu tình

Người dân Thái Lan lo ngại biểu tình có thể dẫn tới bạo lực

Người dân Thái Lan lo ngại biểu tình có thể dẫn tới bạo...

61,13% số người tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại về khả năng các cuộc biểu tình...