Tag: Biên phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vững vàng trên trận tuyến biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vững vàng trên trận tuyến...

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên...