Tag: Báo chí Lào

Báo chí Lào, Malaysia đưa tin đậm nét về các hội nghị của ASEAN

Báo chí Lào, Malaysia đưa tin đậm nét về các hội nghị của...

Theo báo chí Lào, các hội nghị đã thể hiện vai trò lãnh đạo và đóng góp quan trọng...

Báo chí Lào ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam

Báo chí Lào ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân...

Bài viết trên tờ Pathetlao nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi vào lịch...