Tag: Ban thư ký ASEAN

Khai mạc cuộc họp đặc biệt lần 1/2020 của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền

Khai mạc cuộc họp đặc biệt lần 1/2020 của Ủy ban liên Chính...

Sáng ngày 25/8 đã khai mạc Cuộc họp đặc biệt lần 1/2020 của Ủy ban liên Chính phủ...

ASEAN, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

ASEAN, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến...

Tại cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN-New Zealand, hai bên đã tái khẳng định cam...

Cuộc họp lần thứ 60 Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

Cuộc họp lần thứ 60 Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN

Cuộc họp đã rà soát về tình hình triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn III...

ASEAN khai trương Kho lưu trữ kỹ thuật số di sản văn hóa khu vực

ASEAN khai trương Kho lưu trữ kỹ thuật số di sản văn hóa...

Kho lưu trữ kỹ thuật số di sản văn hóa ASEAN ra đời với mong muốn các công dân ASEAN...