Tag: Aung San Suu Kyi

Myanmar: UPDJC đạt thỏa thuận 9 điểm về Hội nghị Hòa bình Liên bang

Myanmar: UPDJC đạt thỏa thuận 9 điểm về Hội nghị Hòa bình...

Chín điểm trong thỏa thuận bao gồm việc thay thế các ủy viên của UPDJC, phân công...

Myanmar ấn định ngày tổng tuyển cử vào tháng 11 tới

Myanmar ấn định ngày tổng tuyển cử vào tháng 11 tới

Giới phân tích nhận Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do Cố vấn Nhà nước Myanamar...