Tag: ASWC

Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN (ASWC) lần thứ 10 và Kỷ niệm 10 năm Hội nghị ASWC

Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN (ASWC) lần thứ...

Trong các ngày 21-22/9/2021, tại Hà Nội, Hội nghị Hiệp hội Nghề Công tác xã...

Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN lần thứ 9

Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN lần thứ 9

Ngày 3/12/2020, tại Hà Nội, Hội nghị Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN...