Tag: ASPC-17

Hội nghị Đối thoại Quan chức Quốc phòng Diễn đàn khu vực ASEAN

Hội nghị Đối thoại Quan chức Quốc phòng Diễn đàn khu vực...

Hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong phòng, chống dịch bệnh lan truyền...