Tag: ASEAN-IPR

Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng điều hành ASEAN-IPR ở Indonesia

Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng điều hành ASEAN-IPR...

Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch...