Tag: ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Việt Nam ưu tiên mục tiêu vì một 'ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng'

Việt Nam ưu tiên mục tiêu vì một 'ASEAN gắn kết và chủ...

Trong năm nay, Việt Nam sẽ ưu tiên việc tổ chức đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện...