Tag: ASEAN 37

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2020 kết nối nhà đầu tư trong và ngoài nước

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2020 kết nối nhà...

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2020 (VBS 2020) diễn ra sáng 12/11 theo...

Xem xét số lượng văn kiện kỷ lục tại Hội nghị cấp cao ASEAN 37

Xem xét số lượng văn kiện kỷ lục tại Hội nghị cấp cao ASEAN...

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37 đã hoàn tất để tổ chức...