Tag: ASEAN +3

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN và ASEAN +3 ứng phó dịch COVID-19

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN và ASEAN +3 ứng phó dịch...

Các nhà lãnh đạo đã cùng nhau đề ra các biện pháp, sáng kiến cụ thể, thúc đẩy hơn...