Tag: Argentina

Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Argentina

Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN...

Tham dự buổi lễ bàn giao có Đại sứ, đại biện của 5 nước thành viên ASEAN tại Argentina,...