Tag: "Anh hùng chuột" dò mìn ở Campuchia nghỉ hưu

"Anh hùng chuột" dò mìn ở Campuchia nghỉ hưu

"Anh hùng chuột" dò mìn ở Campuchia nghỉ hưu

“Anh hùng chuột” Magawa, từng được trao Huy chương Vàng vì xuất sắc hoàn thành nhiệm...