Tag: AMM Retreat

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Khánh Hòa

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Khánh Hòa

Đây là cuộc gặp đầu tiên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong năm 2020 nhằm...