Tag: Alameda Research

Startup Việt về blockchain nhận đầu tư 4 triệu USD từ Mỹ

Startup Việt về blockchain nhận đầu tư 4 triệu USD từ Mỹ

Coin98 Finance, startup công nghệ tại Việt Nam, đã được Alameda Research, một trong...