Tag: Aladdin D. Rillo

'Bài toán' và 'lời giải' cho kinh tế nội khối khu vực ASEAN

'Bài toán' và 'lời giải' cho kinh tế nội khối khu vực ASEAN

Ông Aladdin D. Rillo, Phó Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh thương mại nội khối hiện nay...