Tag: AFMGM+3

Hội nghị AFMGM+3 : Thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực

Hội nghị AFMGM+3 : Thảo luận về triển vọng kinh tế toàn...

Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 và lãnh đạo các tổ chức...

Triển khai sáng kiến mới trong khuôn khổ Định hướng chiến lược Tiến trình Hợp tác Tài chính ASEAN+3

Triển khai sáng kiến mới trong khuôn khổ Định hướng chiến...

Nhằm tăng cường ổn định kinh tế và tài chính khu vực, các Bộ trưởng Tài chính và...

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 bàn vấn đề gì?

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung...

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 sẽ đối thoại chính...