Tag: AEM

Hội nghị tham vấn về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Canada

Hội nghị tham vấn về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Canada

Trong khuôn khổ Hội nghị AEM lần thứ 52, ngày 29/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN...