Tag: ADSOM+WG

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các nước đối tác

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các nước đối...

Trung tướng Vũ Chiến Thắng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức...