Tag: ADSOM+9

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao nỗ lực của Quân y ASEAN, vừa qua đã tổ chức...