Tag: ADSOM + WG

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng...

Trong hai ngày 22 và 23/3, Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao...

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng...

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM...

ADSOM WG tập trung thảo luận Tuyên bố chuyên đề ứng phó dịch bệnh

ADSOM WG tập trung thảo luận Tuyên bố chuyên đề ứng phó...

Tuyên bố chuyên đề của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về ứng phó dịch bệnh...

Khai mạc Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN

Khai mạc Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp...

Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN (ADSOM WG) được tổ chức...