Tag: ACCWG-PHE

Kiểm điểm tiến độ thực hiện các sáng kiến của ASEAN ứng phó COVID-19

Kiểm điểm tiến độ thực hiện các sáng kiến của ASEAN ứng...

Hôm 9/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Cuộc họp trực tuyến lần...

ASEAN họp liên ngành về ứng phó tình huống y tế khẩn cấp và chính trị - an ninh

ASEAN họp liên ngành về ứng phó tình huống y tế khẩn cấp...

Ngày 1/9, ASEAN tổ chức cuộc họp ACCWG-PHE lần thứ 3 và Hội nghị điều phối Cộng...