Tag: ACC

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN

Ngày 20-2, tại Vientiane, Lào, đã diễn ra các Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị đặc biệt...

Ngày 20/2, tại Vientiane, Lào, đã diễn ra các Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối...