Tag: ABAC

Đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương mại

Đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương...

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 tại Đà Nẵng đã có các sáng kiến...

Việc chuẩn bị của Việt Nam cho AEM Retreat 26 được đánh giá cao

Việc chuẩn bị của Việt Nam cho AEM Retreat 26 được đánh...

Các hội nghị có sự tham gia của hàng trăm đại biểu là Bộ trưởng Kinh tế các nước...