Tag: 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia

Công bố giải thưởng thiết kế logo 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia

Công bố giải thưởng thiết kế logo 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia

Điểm thú vị khác của logo đoạt giải nhất là hình ảnh những cánh chim mang hình quốc...