Tag: 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đời đời bền vững

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đời đời bền vững

Là người đồng chí, anh em thân thiết, hôm nay (22-3), Đảng, Nhà nước và nhân dân...