Tag: 5G

Indonesia đẩy mạnh triển khai mạng 5G

Indonesia đẩy mạnh triển khai mạng 5G

Indonesia đang đẩy mạnh việc triển khai 5G để bắt kịp xu thế của khu vực cũng như...

Thái Lan là thành viên ASEAN đầu tiên thương mại hóa 5G

Thái Lan là thành viên ASEAN đầu tiên thương mại hóa 5G

Hiệp hội di động toàn cầu GSMA đã chứng nhận Advanced Info Service (AIS) của Thái...