Tag: 50 năm

Việt Nam - Ấn Độ: Chặng đường 50 năm xây dựng và vun đắp

Việt Nam - Ấn Độ: Chặng đường 50 năm xây dựng và vun đắp

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập...