Tag: 45 năm

Thư mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar

Thư mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Myanmar

Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam đã gửi thư mừng tới Lãnh đạo Myanmar nhân dịp kỷ niệm...