Tag: 2/9

Tuyên ngôn Độc lập - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam

Tuyên ngôn Độc lập - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt...

76 năm Quốc khánh 2/9. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường...