Tag: 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

 Việt Nam đã tiêm hơn 13,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Việt Nam đã tiêm hơn 13,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19...

Trong ngày 12/8/2021 có 1.075.584 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,...