Xúc tiến thành lập Trung tâm Hợp tác quản lý khẩn cấp ASEAN-Trung Quốc

Hội nghị Bộ trưởng Quản lý thiên tai ASEAN-Trung Quốc (AMMDM+Trung Quốc) lần thứ 2 đã nhắc lại cam kết theo đuổi việc thành lập Trung tâm Hợp tác quản lý khẩn cấp ASEAN-Trung Quốc tại Quảng Tây.

Hội nghị Bộ trưởng Quản lý thiên tai ASEAN-Trung Quốc (AMMDM+Trung Quốc) lần thứ 2 đã nhắc lại cam kết theo đuổi việc thành lập Trung tâm Hợp tác quản lý khẩn cấp ASEAN-Trung Quốc (ACCEMC) tại Quảng Tây. 

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, hội nghị diễn ra ngày 20/10 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Hai bên đã nhất trí bắt đầu tiến hành đàm phán về Biên bản ghi nhớ về thành lập ACCEMC nhằm thực hiện mục tiêu nói trên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất vào ngày 14/10 năm ngoái, hai bên đã thông qua Kế hoạch Công tác ASEAN-Trung Quốc về quản lý thiên tai, vạch ra các ưu tiên chung nhằm góp phần thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm giảm nhẹ, phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi.

Việc thành lập ACCEMC là nội dung quan trọng trong Kế hoạch Công tác ASEAN-Trung Quốc về quản lý thiên tai, đặc biệt đóng góp vào các lĩnh vực nâng cao năng lực, cũng như tạo điều kiện trao đổi kiến thức và kinh nghiệm.

ACCEMC sẽ phối hợp và bổ sung cho Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thiên tai - cơ quan điều phối chính của ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp.

Diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Nội vụ Thái Lan Nadhapit Snidvongs và Thứ trưởng Quản lý khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Văn, AMMDM+Trung Quốc lần thứ 2 tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong quản lý thiên tai nhằm xây dựng khả năng ứng phó trong khu vực Đông Nam Á./.

Vietnam+