Xem xét số lượng văn kiện kỷ lục tại Hội nghị cấp cao ASEAN 37

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37 đã hoàn tất để tổ chức chu đáo, đảm bảo an ninh, an toàn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan để nghe báo cáo tình hình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan vào chiều 5/11.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Hội nghị cấp cao ASEAN 37 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ 12-15/11/2020.

Thủ tướng hoan nghênh công tác chuẩn bị của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Ngoại giao và Văn phòng chính phủ, qua đó cho thấy sự khoa học, thể hiện vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam cũng như vai trò của ASEAN đối với toàn cầu. Hơn 80 văn kiện dự kiến được thông qua tại Hội nghị, là số lượng kỷ lục từ trước đến nay. Thủ tướng nhấn mạnh cần làm tròn trách nhiệm của Việt Nam và tổ chức hội nghị trang trọng, đoàn kết và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan rà soát lại các phương án, văn kiện, thể hiện tính thống nhất, tránh trục trặc sai sót. Cần kêu gọi sự hợp tác của doanh nghiệp, tiếp đón nhà đầu tư với các hội nghị kinh doanh, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang khôi phục kinh tế sau khi kiểm soát thành công dịch COVID-19.

Ngoài sự kiện chính thức, các trụ cột cộng đồng ASEAN và các quan chức cấp cao sẽ họp trù bị từ 9-11/11.

Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan là những hoạt động quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam. Hội nghị bao gồm hội nghị ASEAN và ASEAN với các đối tác, các hội nghị đối tác khu vực như RCEP, Mekong - Nhật Bản, Mekong - Hàn Quốc.

Phương Anh - VTC News