Xe đạp thồ chuyển lương thực vào hẻm tiếp tế cho người dân

Các chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) trưng dụng 27 xe đạp thồ để vận chuyển lương thực vào các hẻm sâu, phát cho người dân ở TP.HCM.