Xây dựng nền công vụ ASEAN minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại

Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch ACCSM 21- chủ trì phiên họp.

Với ACCSM, lĩnh vực Tăng cường phát triển các kỹ năng cho công chức đã hoàn thành 5 hoạt động/dự án /sáng kiến. 10 hoạt động/dự án/ sáng kiến còn lại đã được lên kế hoạch. Việc xây dựng quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược với các cơ quan chuyên ngành của ASEAN, sẽ tiến hành theo từng dự án.

Với ACCSM +3, đã hoàn thành 3 hoạt động/dự án/sáng kiến và 5 hoạt động/sáng kiến/dự án đã được lên kế hoạch.

Việt Nam với vai trò Chủ tịch luân phiên của ACCSM 21 đề nghị tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác-đối thoại: Canada, Australia, Niu Di lân, Ấn Độ. Thực hiện sáng kiến của Việt Nam về Tuyên bố "Tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới". Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025 và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN thích ứng với hiểu biết sâu rộng hơn, khoan dung hơn... nhằm xây dựng nền công vụ công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, số hóa dịch vụ công, xã hội số.

Hội nghị cũng nhất trí và chuyển giao để Brunei đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22.

Thực hiện : Ngọc Dũng Vân Hương Hồng Dũng