Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

Sáng 7/12, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tiếp Trung tướng Victor Rojo Ramos, Chủ nhiệm Chính trị Bộ các lực lượng vũ trang Cuba đang có chuyến thăm, làm việc tại

Ông Võ Văn Thưởng đã nhắc lại câu nói lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro khi thăm Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị năm 1973: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Victor Rojo Ramos. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng, củng cố và gìn giữ quan hệ với Cuba.

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba - Ảnh 2.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng với Cuba chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Trung tướng Victor Rojo Ramos cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ, giúp đỡ, sẻ chia với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; khẳng định Cuba mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các kênh với Việt Nam.

VTV