Vịnh Lan Hạ là nơi đáng đến ở Đông Nam Á

Trong sanh sách những địa điểm du lịch nên đến tại Đông Nam Á, trang du lịch Thrillist của Mỹ đã chọn mỗi quốc gia một điểm đến đẹp nhất, trong đó có vịnh Lan Hạ của Việt Nam.