Việt Nam và sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trong hành trình 75 năm hình thành và phát triển của Liên hợp quốc, Gìn giữ hòa bình là sứ mệnh cao cả mà Liên hợp quốc hướng tới và kiên trì thực hiện bền bỉ trong suốt 3/4 thế kỷ qua. Việt Nam luôn là thành viên đóng góp tích cực vào sứ mệnh cao cả đó của Liên hợp quốc.