Việt Nam ủng hộ Thái Lan đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch APEC

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ Thái Lan đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch APEC 2022, cùng thực hiện mục tiêu châu Á - Thái Bình Dương "Rộng mở - Kết nối - Cân bằng".