Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế nâng cao sự tham gia của phụ nữ trong thương mại quốc tế

Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực này, sẵn sàng tham gia các hoạt động của Nhóm công tác mới được thành lập.

Ngày 23/9, tại Geneva, Việt Nam cùng một số Thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tham dự Cuộc họp trực tuyến cấp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn về thành lập Nhóm Công tác không chính thức về thương mại và giới, triển khai sáng kiến được khởi động từ năm 2017 về tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thương mại. 

Tuyên bố chung này là sáng kiến ​​nhằm xóa bỏ các rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ trong thương mại, được 118 Thành viên WTO và các quan sát viên ủng hộ tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11 năm 2017 tổ chức tại Buenos Aires. Hiện có 127 nước tham gia Tuyên bố chung này.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác khẳng định, là một Thành viên tham gia Tuyên bố chung Buenos Aires, Việt Nam ủng hộ việc thành lập Nhóm công tác với lộ trình và hoạt động cụ thể để thúc đẩy thực hiện Tuyên bố chung Buenos Aires hướng tới nâng cao sự tham gia của phụ nữ trong thương mại quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Việt Nam luôn chú trọng bảo đảm lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách phát triển bao trùm, chú trọng triển khai các biện pháp tạo điều kiện thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động kinh doanh, thương mại quốc tế, khuyến khích sự phát triển của các nữ doanh nghiệp. Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực này, sẵn sàng tham gia các hoạt động của Nhóm công tác mới được thành lập.

Đại sứ Botswana, bà Athaliah Molokomme, Đồng Chủ tịch của Nhóm Tác động Thương mại quốc tế đối với bình đẳng giới, phát biểu nhấn mạnh, các ý kiến của các Thành viên WTO tại cuộc họp cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc thành lập Nhóm làm việc không chính thức và cụ thể hóa các hoạt động và lộ trình cụ thể của Nhóm trong thời gian tới.

Bà Dorothy Tembo, Giám đốc điều hành lâm thời của Trung tâm Thương mại quốc tế và Đồng Chủ tịch Nhóm Tác động thương mại quốc tế đối với bình đẳng giới, lưu ý thêm rằng công việc tiếp theo là cần mở rộng sự tham gia của các Thành viên WTO ngoài 127 nước hiện nay tham gia Tuyên bố Buenos Aires.

Diệu Hoa - VTC News