Việt Nam nỗ lực cùng Lào, Campuchia, Myanmar phục hồi kinh tế

Giai đoạn 2021-2020, Việt Nam sẽ cùng Lào, Campuchia, Mianma tiếp tục các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận tài chính và công nghệ để phục hồi kinh tế sau dịch.

Tại Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao Campuchia – Lào – Mianma – Việt Nam (CLMV SEOM) lần thứ 20, khai mạc hôm qua theo hình thức trực tuyến, Việt Nam đã thống nhất với các nước cần tiếp tục tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, dịch vụ.

Để tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế của bốn nước giai đoạn 2021-2022, theo Bộ Công thương - Trưởng SEOM CLMV Việt Nam, các nước cần tạo điều kiện cho các chuyên gia, cán bộ kĩ thuật, cán bộ dự án của đối tác phát triển trong việc thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xét nghiệm, cách ly.

Đặc biệt, bốn nước nên có đề xuất các dự án về tạo thuận lợi thương mại và đầu tư; các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; các dự án hỗ trợ cải thiện, nâng cao kết nối khu vực và hệ thống logistics liên quốc gia; thương mại điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận tài chính và công nghệ và nâng cao năng lực.

Đối với những dự án trong kế hoạch 2019-2020 đang bị tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19, Việt Namcho rằng các nước cần tiếp tục tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, dịch vụ. Quan trọng nhất là phải hạn chế và gỡ bỏ các rào cản không cần thiết trong hoạt động thương mại qua biên giới, để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, đảm bảo sự vận hành của các chuỗi cung ứng./.