Việt Nam nêu 4 nhóm biện pháp hợp tác Mekong - Lan Thương

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 6 diễn ra hôm nay tại Trùng Khánh, Trung Quốc, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Bộ trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đề xuất 4 nhóm biện pháp hợp tác để giải quyết các vấn đề cấp bách khi dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương.

Hội nghị đã thông qua ba văn kiện về tăng cường hợp tác phát triển bền vững, khuyến khích hợp tác giữa các địa phương và hợp tác y học cổ truyền, trong đó MLC sẽ chú trọng vào hợp tác nguồn nước và môi trường, ứng phó Covid-19, phục hồi kinh tế sau đại dịch và khuyến khích hợp tác giữa chính quyền địa phương 6 nước.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước khu vực Mekong - Lan Thương trong hội nghị tại Trùng Khánh, Trung Quốc, hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước khu vực Mekong - Lan Thương trong hội nghị tại Trùng Khánh, Trung Quốc, hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sự coi trọng và đóng góp hiệu quả của Việt Nam đối với hợp tác MLC, đồng thời cho rằng MLC hiện nay cần giải quyết ba yêu cầu cấp bách là ứng phó thành công với Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế, và ngăn chặn suy thoái môi trường.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất 4 nhóm biện pháp chính trong hợp tác MLC để giải quyết các yêu cầu cấp bách trên, trong đó có hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống Covid-19, chuyển giao công nghệ về sản xuất vaccine một cách thiết thực, hiệu quả.

Nhóm biện pháp thứ hai là tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa qua biên giới, thông tin kịp thời cho doanh nghiệp về các yêu cầu và tiêu chuẩn tiếp cận thị trường.

Tiếp theo là đẩy mạnh hợp tác quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong thông qua tăng cường chia sẻ số liệu thủy văn, tham vấn xây dựng chính sách tài nguyên nước, thực hiện dự án chung về biến đổi khí hậu, thiên tai, xâm nhập mặn, tăng cường hợp tác giữa MLC và Uỷ hội sông Mekong (MRC).

Cuối cùng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất thúc đẩy phối hợp giữa MLC với ASEAN, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng khác, khuyến khích sự tham gia của địa phương vào các chương trình, hoạt động của MLC.

Hội nghị lần này đánh dấu 5 năm hình thành và phát triển của hợp tác MLC. Các bộ trưởng đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác MLC theo hướng củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của các nước thành viên, xây dựng Cộng đồng ASEAN và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2030.

Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh những nguyên tắc hợp tác cơ bản gồm đồng thuận, bình đẳng, tham vấn lẫn nhau, chia sẻ lợi ích, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế, cũng như phù hợp với các quy định và luật pháp mỗi nước./.

Ánh Ngọc