Việt Nam lên phương án chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean