Việt Nam kêu gọi hợp tác cùng phát triển du lịch ASEAN

Phát biểu họp báo công bố kết quả Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2023, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 26 và các hội nghị liên quan tại thành phố Yogyakarta của Indonesia, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Đoàn Văn Việt đã kêu gọi ngành du lịch ASEAN hợp tác cùng phát triển.