Việt Nam hướng đến phát triển du lịch xanh

Việt Nam vẫn được đánh giá là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đủ sức cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới. Đó là thế mạnh ở nền văn hóa phong phú đậm đà bản sắc dân tộc, có đường bờ biển dài với 125 bãi biển tuyệt đẹp. Việt Nam cũng là một quốc gia có nhiều vịnh và hang động được đánh giá là đẹp nhất thế giới. Đây là những ưu điểm vượt trội để du lịch Việt Nam phát triển theo xu hướng xanh và bền vững.