Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Lào và Campuchia