Việt Nam đề nghị sử dụng Quỹ ASEAN về ứng phó Covid-19 để mua vaccine

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đề nghị sử dụng Quỹ ASEAN về ứng phó Covid-19 để mua vaccine, trước mắt để phục vụ nhân viên y tế ở tuyến đầu. Việt Nam kêu gọi ASEAN vận hành đầy đủ Kho dự phòng vật tư y tế khu vực (RRMS).

Ngày 19/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cùng đoàn quan chức ngoại giao Việt Nam đã tham dự Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) trực tuyến, hoạt động ASEAN đầu tiên trong năm 2021 do Brunei chủ trì. Hội nghị lần này có nhiệm vụ chuẩn bị các mặt cho Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao (AMMR) tổ chức trực tuyến ngày 21/1 tới.

Trình bày về chủ đề ASEAN 2021 - “Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng”, Trưởng SOM ASEAN Brunei bày tỏ mong muốn duy trì và thúc đẩy những kết quả ASEAN đạt được trong năm 2020 và trước đó, khẳng định chủ trương lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy phát triển bền vững, cùng xây dựng một cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ và đề cao chủ nghĩa đa phương, ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương rộng mở.

Các nước trao đổi về những công việc cần triển khai từ Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan, trong đó có Báo cáo kiểm điểm giữa kỳ Kế hoạch tổng thể cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, tăng cường phối hợp liên trụ cột và liên ngành, hướng tới xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025. Trong ứng phó Covid-19, các nước cam kết sẽ khẩn trương triển khai Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai, tận dụng Quỹ ASEAN về ứng phó Covid-19 và thúc đẩy lập Khuôn khổ hành lang đi lại ASEAN.

Các đại biểu tiếp tục phát biểu đề cao chủ nghĩa đa phương và tái khẳng định cam kết của ASEAN đối với thúc đẩy hợp tác đa phương để bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng Brunei sẽ dẫn dắt ASEAN vượt qua thử thách sớm phục hồi sau đại dịch, tiếp tục đạt thành công mới trong xây dựng cộng đồng. Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác để Brunei hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị sử dụng Quỹ ASEAN về ứng phó Covid-19 để mua vaccine, trước mắt để phục vụ nhân viên y tế ở tuyến đầu. Việt Nam kêu gọi ASEAN vận hành đầy đủ Kho dự phòng vật tư y tế khu vực (RRMS). Về thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN, Việt Nam nhấn mạnh ASEAN cần tận dụng các kết quả năm 2020. 

Trên nền tảng Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị ASEAN sớm xác định lộ trình để kịp thời xây dựng Tầm nhìn sau 2025; đồng thời nhấn mạnh ASEAN cần duy trì đoàn kết nội khối, chủ động ứng phó với thách thức mới nổi; ASEAN cần tiếp tục là lực lượng trung tâm, đi đầu trong khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định bền vững của khu vực và thế giới./.