Việt Nam chủ trì phiên họp Nhóm đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN

Ngày 22/6, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chủ trì cuộc họp lần thứ 64 của Nhóm đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) theo hình thức trực tuyến, với vai trò Chủ tịch Nhóm Đặc trách IAI năm 2021.

Đây là cuộc họp thường kỳ cấp Đại diện thường trực của các nước ASEAN, nhằm kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trong khuôn khổ IAI và đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các Kế hoạch công tác IAI, trong đó có việc hoàn tất Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 (2016-2020) và bắt đầu triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) được thông qua cuối năm 2020.

Chú thích ảnh

Cuộc họp lần thứ 64 của Nhóm đặc trách Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN

Tính đến nay, đã có 23/26 dòng hành động của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 (2016-2020) được triển khai (chiếm 88,5%) trên cả 5 lĩnh vực chiến lược về: Lương thực và nông nghiệp; Thuận lợi hóa thương mại; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giáo dục đào tạo; Sức khỏe cộng đồng. Hiện 133 dự án đã được thông qua và đang được triển khai với tổng trị giá 42,87 triệu USD. Bốn dự án để xử lý 3 dòng hành động chưa được triển khai sẽ được chuyển tiếp sang Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4, sau khi Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 kết thúc ngày 31/7/2021.

Tại cuộc họp, Nhóm đặc trách IAI cũng thông qua 4 dự án mới, nâng tổng số dự án đã được xét duyệt trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) lên 21 dự án, trong đó có 17 dự án do Singapore tài trợ, 02 dự án do Nhật tài trợ, 01 dự án do Australia tài trợ, 01 dự án do Singapore và Nhật Bản đồng tài trợ.

Tại cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đánh giá cao tình hình triển khai các dự án IAI, cũng như kết quả của Hội thảo Khu vực về IAI ngày 21/5/2021 và Diễn đàn Các bên tham gia IAI ngày 8/6/2021, đây sẽ là tiền đề để triển khai hiệu quả các dự án IAI trong thời gian tới. Dự án hỗ trợ triển khai bước đầu Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 sẽ kết thúc vào tháng 7/2021.

Trong thời gian tới, Nhóm đặc trách IAI nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4, và dự kiến tổ chức Cuộc họp lần thứ 65 của Nhóm đặc trách IAI và Cuộc họp Tham vấn đối tác IAI lần thứ 11 vào tháng 9/2021.

IAI được các nước ASEAN thông qua năm 2000 với mục tiêu là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới là các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực./.

Hữu Chiến