Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước CLMV lần thứ 14

Chiều 16/9, tại thành phố Siem Reap, Campuchia đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 14 (CLMV EMM 14) dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên. Đây là hội nghị trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan, từ ngày 11 đến 18/9.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước CLMV lần thứ 14 tại Siem Reap

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề chính, bao gồm: Tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư của các nước CLMV, tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2021-2022; trao đổi, thông qua dự thảo Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2023-2024; thông qua văn kiện Kế hoạch hành động triển khai Khung khổ phát triển CLMV.

Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức nhưng các hoạt động trao đổi thương mại và thu hút đầu tư của khu vực CLMV vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trao đổi thương mại của 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam với thế giới năm 2021 đạt gần 750 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020, chiếm 22,4% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới.

Về tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động hợp tác kinh tế CLMV giai đoạn 2021-2022, Việt Nam đánh giá cao nỗ lực và sự thích ứng, chuyển đổi nhanh chóng của các nước thành viên trong việc thực hiện các hoạt động, dự án hợp tác CLMV; cảm ơn sự tham gia tích cực của các nước đối với các hoạt động do Việt Nam chủ trì trong năm 2021 và những tháng vừa qua, như Hội chợ thương mại quốc tế Viet Nam Expo, Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Viet Nam Foodexpo, các hội chợ do Việt Nam tổ chức tại Lào, Campuchia và các chương trình học bổng do Việt Nam cấp.

Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước CLMV lần thứ 14 ảnh 1

Đoàn Việt Nam tại hội nghị

Hội nghị nghe báo cáo của Trưởng SEOM (Hội nghị các Quan chức kinh tế cao cấp) Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch hành động CLMV 2023-2024 và Bản hướng dẫn tiêu chí đối với dự án thuộc Kế hoạch hành động CLMV. Sáu lĩnh vực chính được xác định trong Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2023-2024 gồm: Hợp tác thương mại và đầu tư, Kinh tế số, Thực hiện các cam kết khu vực, Kế hoạch phục hồi sau dịch, Kế hoạch hành động triển khai Khung khổ Phát triển CLMV và Phát triển nguồn nhân lực.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2023-2024 và giao các Trưởng SEOM CLMV tích cực điều phối, tổng hợp đề xuất dự án hợp tác của các bộ, ngành, cơ quan hữu quan nước mình, gửi Ban Thư ký ASEAN để đưa vào Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2023-2024.

Nhandan.vn