Ủy ban Kinh tế Đối ngoại (DEIK) Thổ Nhĩ Kỳ thành lập nhóm làm việc với ASEAN

Theo ông Cemil Cakar, người sáng lập và đồng Chủ tịch nhóm làm việc DEIK-ASEAN đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thương mại Thổ – Thái, DEIK Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức được tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với thế giới và ngay lập tức đã thành lập Nhóm làm việc DEIK-ASEAN bao gồm 07 Hội đồng thương mại Thổ Nhĩ Kỳ với từng nước Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Singapore.

(https://asean.org)

Thổ Nhĩ Kỳ không phải là thành viên ASEAN nhưng đã là đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Khối từ năm 2017 và năm ngoái nước này đã ký với ASEAN Thỏa thuận về các lĩnh vực hợp tác trên thực tế. Nhóm Làm việc sẽ hoạt động dựa trên Thỏa thuận này bao gồm các lĩnh vực thương mại và đầu tư, các dự án đối tác công tư (PPP), hợp tác với các công ty siêu nhỏ-nhỏ và vừa, du lịch, khai thác mỏ, năng lượng và năng lượng tái tạo, khoa học và công nghệ, sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, lương thực và nông nghiệp. Nhóm Làm việc sẽ hoạt động như một cơ quan tư vấn, định hướng và xây dựng chương trình nghị sự cho từng lĩnh vực dựa trên các cuộc làm việc với các tổ chức phi chính phủ đại diện cho mỗi lĩnh vực.

Ngoài ra, Nhóm Làm việc DEIK-ASEAN sẽ thúc đẩy hợp tác với các thành viên trong Khối Đối thoại hợp tác Châu Á (ACD) mà Thổ Nhĩ Kỳ là Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2020 và được gia hạn đến năm 2021do đại dịch Covid-19. Vì thế, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ là Chủ tịch Diễn đàn kết nối thương mại ACD, sự kiện quan trọng nhất của ACD, được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè năm 2021 nếu đại dịch được khống chế.

Với mục đích làm sâu sắc các chiến lược hợp tác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội, Nhóm Làm việc sẽ hợp tác chặt chẽ với vụ khu vực Châu Á – TBD của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Đại sứ K. Nilvana Darama, điều phối viên về Sáng kiến Châu Á mới (Asia Anew) của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự hợp tác này, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức công nhận Nhóm Làm việc sẽ đại diện cho giới doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ sẽ tạo điều kiện cho Nhóm làm việc triển khai hiệu quả các cuộc đối thoại với 7 nước ASEAN.

Ngay trong tuần đầu tiên của tháng 01/2021, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có buổi làm việc với Đại sứ các nước ASEAN tại Ankara. Và cũng ngay trong tháng 01/2021, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhóm họp về Sáng kiến Châu Á mới.